ترانسفر با هماهنگی قبلی انجام میشود و هزینه دارد/هزینه کودک 3 تا 5سال نیم بها می باشد.سایر اعلانات